Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě
Název v anglickém jazyce: Case study of physiotherapeutic treatment of a patient after ischemic stroke
Klíčová slova: Cévní mozková příhoda, CMP, ischemická cévní mozková příhoda, levostranná hemiparéza, rehabilitace, fyzioterapeutická péče o pacienta po cévní mozkové příhodě
Klíčová slova anglicky: Stroke, ischemic stroke, left hemiparesis, rehabilitation, physiotherapeutic treatment of a patient after ischemic stroke
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Reckziegelová
Řešitel: Bc. Petra Stupková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2021
Datum zadání: 29.03.2021
Datum a čas obhajoby: 26.05.2022 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2022
Oponenti: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK