Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetická anizotropie v antiferomagnetických polovodičích
Název práce v češtině: Magnetická anizotropie v antiferomagnetických polovodičích
Název v anglickém jazyce: The magnetic anisotropy in antiferromagnetic semiconductors
Klíčová slova: Spintronika, magnetická anizotropie, polovodiče
Klíčová slova anglicky: Spintronics, magnetic anisotropy, Semiconductors
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Jiří Volný - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.02.2021
Datum zadání: 18.02.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.03.2021
Konzultanti: Dr. Karel Výborný
RNDr. Martin Veis, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Studium problematiky - sledování aktuální odborné literatury, vlastní reserše
2. Příprava a charakterizace nových objemových materiálů.
3. Příprava vzorků pro jednotlivá měření (magnetizace, elektro-transport, elipsometrie,aj.), měření. Příprava složitějších struktur za použití elektronové litografie.
4. Vyhodnocení a prezentace výsledků (semináře, konference, publikace)
5. Sepsání práce
Seznam odborné literatury
1. V. Baltz, A et al., Rev. Mod. Phys. 90, 15005 (2018).[1]
2. J. Železný, H. Gao, K. Výborný, J. Zemen, J. Mašek, A. Manchon, J. Wunderlich, J. Sinova, and T. Jungwirth, Phys. Rev. Lett. 113, 157201 (2014).
3. D. Chiba, M. Sawicki, Y. Nishitani, Y. Nakatani, F. Matsukura, and H. Ohno, Nature 455, 515 (2008).
Další aktualní odborná literatura dle vlastní práce a konzultací
Předběžná náplň práce
Antiferomagnetické materiály jsou v současné době intenzivně studovány ve spojitosti s využitím v antiferomagnetické spintronice. Bylo ukázáno, že antiferomagnety mají oproti klasickým feromagnetickým zápisům (magnetické pásky, diskety, pevné disky, atd.) nesporné výhody. Díky nulové vnější magnetizaci, je zapsaná informace mnohem stabilnější, lze využít mnohem vyšší hustoty zápisu a navíc je spinová dynamika v antiferomagnetech daleko rychlejší než ve feromagnetech. Zápis a čtení inforace byl demonstrovám pomocí tzv. Spin orbit torque [1] jevu v tenkých vrstvách CuMnAs [2] nebo Mn2Au (polokovy, kovy). Značnou nevýhodou testovaných součástek je však použití extrémních porudových hustot, jež má za následek jejich ohřívání. Jako výhodnější by se mohla jevit manipulace směru magnetizace pomocí elektrickéh pole (a to nejen v multiferoických materiálech).
Předmětem této práce bude stadium a ladění magnetické anizotropie v antiferromagnetických polovodičích. Zaměříme se zejména na stadium objemových materiálů s vysokou Néelovou teplotou, jež by mohly mít přímé uplatnění. Laditelností anizotropie máme na mysli změnu složení (substitucemi), či využití elektrostatického pole k ladění Fermiho energie. U ferromagnetickych polovodičů (Ga,Mn)As bylo ukázáno, že se takto dá ladit mangetická anizotropie [3]. Zatímco změnou složení lze ladit slibné materiály do optimálnějších výchozích pormínek, elektrostatickým „gatováním“ se přiblížíme k funkčním prvkům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK