Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv nabídky stravovacích zařízení na environmentálně udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Název práce v češtině: Vliv nabídky stravovacích zařízení na environmentálně udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Název v anglickém jazyce: The influence of menus in catering establishments on a sustainable development of tourism
Klíčová slova: environmentální dopady; udržitelný cestovní ruch; stravovací zařízení; udržitelná gastronomie
Klíčová slova anglicky: environmental impacts; sustainable tourism; catering establishments; sustainable gastronomy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2019
Datum zadání: 10.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:26.02.2024
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2024
Oponenti: doc. PhDr. RNDr. et RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
  doc. RNDr. Kvetoslava Matlovičová, Ph.D.
 
 
Konzultanti: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Obecné kolokvium
Teorie regionální geografie pro PGS
Socioekonomické konflikty v ochraně přírody
Cestovní ruch pro PGS
Předběžná náplň práce
Disertační práce je zaměřena na evaluaci dopadů cestovního ruchu ve vybraných destinacích. Zkoumaný bude poměr vegetariánských a veganských jídel ve srovnání s masnými jídly, které jsou dominantním znečišťovatelem životního prostředí. Cílem první části práce je zhodnotit, v jaké míře se cestovní ruch podílí na poškozování životního prostředí. Další část práce je zaměřena na realizaci konceptu food managementu, jehož aplikace by pomohla snížit negativní environmentální dopady cestovního ruchu. Cílem druhé části práce je provést evaluaci, která by pomohla zodpovědět, jaký vliv by případný food management měl na atraktivitu destinace. V této části bude disertační práce zaměřena nejen na obecnou evaluaci konceptu food managementu vybranými odborníky, ale i na postoj spotřebitelů (turistů) k food managementu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK