Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odhalení molekulárních mechanismů opravy abazického meziřetězcového spojení DNA
Název práce v češtině: Odhalení molekulárních mechanismů opravy abazického meziřetězcového spojení DNA
Název v anglickém jazyce: Unravelling molecular mechanisms of the abasic crosslink DNA repair
Klíčová slova: DNA, oprava, replikace, krystalografie, enzymologie, NMR spectroscopy
Klíčová slova anglicky: DNA repair, replication, crystallography, enzymology, NMR spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jan Šilhán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2019
Datum zadání: 09.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:21.02.2024
Datum proběhlé obhajoby: 27.03.2024
Oponenti: RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.
  RNDr. Jiří Pavlíček, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bude studium molekulárních mechanismů a architektury opravy abazických meziřetězcových spojení DNA. Po přípravě konstruktů a rekombinantních proteinů v bakteriích E. coli bude následovat biofyzikálních charakterizace interakcí a měření enzymových kinetik. Interakční studie budou probíhat za pomocí fluorescenčních technik a elektroforetických metod. Strukturní analýza bude řešena pomocí proteinové X-ray krystalografie a NMR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK