Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Response of tree rings and NDVI of Central-European conifers to extreme climatic events
Název práce v češtině: Odezva letokruhů a NDVI středoevropských jehličnanů na extrémní klimatické události
Název v anglickém jazyce: Response of tree rings and NDVI of Central-European conifers to extreme climatic events
Klíčová slova: borovice lesní, smrk ztepilý, letokruhy, NDVI, odezvy na sucho, topografie
Klíčová slova anglicky: Pinus sylvestris, Picea abies, tree rings, NDVI, drought responses, topography
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Jiří Mašek, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2019
Datum zadání: 08.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:31.12.2023
Datum proběhlé obhajoby: 25.03.2024
Oponenti: prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
  Dr. Alma Piermattei
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá interakcí faktorů potenciálně omezujících růst (sucho) a zvyšujcích růst (rostoucí koncentrace CO2).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Forest ecosystems of Central Europe are exposed to factors potentially decreasing their productivity (droughts) but also to agents increasing tree growth (carbon and nitrogen fertilization). The results of the interplay between growth-supporting and growth-depressing forces are unclear and probably also geographically variable. The goal of this PhD project will be to compare the response of trees to drought events over the last century by the means of resilience indices (resilience, resistance, recovery and legacy) derived from tree-ring width series of Pinus sylvestris and Picea abies. The site-based information of tree response to drought will be extended to landscape level using Landsat remote-sensing data since the 1970s. Modelled drought intensity data will be provided by other members of the research group. The successful candidate should have experience with tree-ring research, the knowledge of processing remote sensing data is an advantage. Besides the conventional analysis of tree rings and remote sensing data, the PhD student will be also involved in preparation of samples for carbon stable-isotope analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK