Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Diferenciace kmenových buněk adherujících na povrch implantátů
Název práce v češtině: Diferenciace kmenových buněk adherujících na povrch implantátů
Název v anglickém jazyce: ?
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Vedoucí / školitel: MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2019
Datum zadání: 03.10.2019
Konzultanti: doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK