Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Veřejně prospěšné aktivity seniorů
Název práce v češtině: Veřejně prospěšné aktivity seniorů
Název v anglickém jazyce: Public Interest Activities of Older Adults
Klíčová slova: senioři, aktivity, veřejný zájem, veřejně prospěšné aktivity, copingové strategie seniorů
Klíčová slova anglicky: older adults, activities, public interest activities, coping strategies of older adults
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2017
Datum zadání: 21.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2022
Oponenti: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  prof. doc. MUDr. Štefan Koval, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK