Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ferdinand Schlögel-Merzin a jeho fond
Název práce v češtině: Ferdinand Schlögel-Merzin a jeho fond
Název v anglickém jazyce: Ferdinand Schlögel-Merzin and His Fonds
Klíčová slova: Ferdinand Schlögel-Merzin|skautská literatura|počátky českého skautingu|skautský letní tábor|osobní fond|inventář|archiv
Klíčová slova anglicky: Ferdinand Schlögel-Merzin|Scout literature|origination of Czech Scouting|Scout summer camp|personal fonds|inventory|archive
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2017
Datum zadání: 30.01.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.02.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:08.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce představí dnes neznámého spisovatele a cestovatele Ferdinanda Schlögela-Merzina (1899‒1983) prostřednictvím jeho pozůstalosti uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Blíže se zaměří na autorovu juvenilní tvorbu ze skautského prostředí, jedny z vůbec nejstarších českých skautských textů. Přihlédne případně i ke skautské literatuře jiných autorů. Součástí práce bude soupis osobního fondu Ferdinanda Schlögela-Merzina. Zpracovávání fondu se řídí Pokyny pro zpracování archivního materiálu v Literárním archivu PNP (Praha, LA PNP 2013) vycházejícími z požadavků Základních pravidel pro zpracování archiválií (Praha, Odbor archivní správy a spisové služby MV 2013).
Seznam odborné literatury
Färber, Vratislav: Ferdinand Schlögel-Merzin, in Luboš Merhaut a kol.: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 4. díl, S‒T, Praha, Academia 2008, s. 113‒114 (zde další prameny).
LA PNP, fond Ferdinanda Schlögela-Merzina
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK