Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologické reakce účastníků turismu na terorismus a související bezpečnostní hrozby: geografické podmíněnosti a projevy
Název práce v češtině: Psychologické reakce účastníků turismu na terorismus a související bezpečnostní hrozby: geografické podmíněnosti a projevy
Název v anglickém jazyce: Tourism participants’ psychological responses to terrorism and related security threats: Geographical conditionality and manifestations
Klíčová slova: bezpečnost; chování účastníků turismu; percepce rizik; strach; terorismus
Klíčová slova anglicky: security; tourist behaviour; risk perception; fear; terrorism
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2016
Datum zadání: 13.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:29.02.2024
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2024
Oponenti: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
  RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Záměrem práce bude postihnout psychologické reakce účastníků turismu na terorismus a související bezpečnostní hrozby. Jde o téma, kterému bylo věnováno již značné množství odborné literatury, současně však existuje celá řada "bílých míst", kterým dosavadní výzkum pozornost nevěnoval. Na některé z nich – jako je například úloha destinačních faktorů, pocitů a incidentů menšího rozsahu, zkoumání problematiky na lokální úrovni či v prostředí Česka – se disertační práce zaměří. Jedním ze zásadních nedostatků, který se práce pokusí odstranit, je absentující geografické zarámování dané problematiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work will intend to explore tourism participants’ psychological responses to terrorism and related security threats. A considerable amount of scholarly literature has been devoted to the issue; however, there remain many gaps that have not been addressed by previous research. The dissertation will focus on some of them (e.g., the role of destination factors, feelings, and low-scale incidents, examining the issue locally or within the Czech environment). One of the major shortcomings the thesis aims to address is the absence of geographical framing of the issue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK