Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zoo jako sociálně konstruované instituce v měnících se společenských a teritoriálních kontextech
Název práce v češtině: Zoo jako sociálně konstruované instituce v měnících se společenských a teritoriálních kontextech
Název v anglickém jazyce: Zoos as socially constructed institutions in changing social and territorial contexts
Klíčová slova: sociální konstruktivismus, vztah člověka a zvířat, krajina, tematizace, zoo, zoologická zahrada, akvárium, postsocialistický region, Česko
Klíčová slova anglicky: Social constructionism, relationship of man and animals, landscape, thematisation, zoo, zoological garden, aquarium, postsocialistic region, Czechia
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2016
Datum zadání: 12.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:29.02.2024
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2024
Oponenti: PhDr. RNDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
  prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, Ph.D.
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK