Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etika v adiktologické praxi
Název práce v češtině: Etika v adiktologické praxi
Název v anglickém jazyce: Ethics in addictology practice
Klíčová slova: Adiktologie, Adiktologické praxe, Etický kodex, Etnografický výzkum, Praktická etika, Vztahy v organizaci.
Klíčová slova anglicky: Addictology, Addictological Practices, Code of Ethics, Etnographic Research, Practical Ethics, Organization´s relationship.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Asistenti vedoucích kateder (24-ASIST)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2016
Datum zadání: 23.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.12.2021
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDE999)
Oponenti: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
  doc. PhDr. Denisa Šoltésová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK