Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodologie psychofyzického problému v Bergsonově Hmotě a paměti
Název práce v češtině: Metodologie psychofyzického problému v Bergsonově Hmotě a paměti
Název v anglickém jazyce: Methodology of the mind-body problem in Bergson's Matter and Memory
Klíčová slova: Bergson|psychofyzický problém|Hmota a paměť
Klíčová slova anglicky: Bergson|mind-body problem|Matter and Memory
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Tomáš Vališka - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.07.2016
Datum zadání: 25.07.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.09.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bergsonova Hmota a paměť představuje originální koncepci vnímání, která je rozvinuta na základě dualistické ontologie. Bergsonovo řešení psychofyzického problému tudíž není pokusem vysvětlit jej jako izolovaný fenomén, nýbrž ambiciózním projektem, který se snaží vnímání zasadit do světa, v němž koexistují řád vnímání a matematický řád vědy. V této práci se pokusím stanovit metody, jež určují Bergsonovu argumentační strategii.

Seznam odborné literatury
Bergson H., Čas a svoboda: o bezprostředních datech vědomí, Praha 1994.
Bergson H., Duration and Simultaneity, New York 1965.
Bergson H., Myšlení a pohyb, Praha 2003.
Bergson H., O povaze času, Filosofický časopis 50/2 (2002).
Bergson, H, Hmota a paměť, Praha 2003.


Čapek J., Henri Bergson na cestě ke skutečnému času, Filosofický časopis, 50/2, 2002.
Čapek J. (vyd.), Filosofie Henriho Bergsona, Praha 2003,
Čapek M., Bergson and Modern Physics, Dordrecht 1971.
Deleuze G., Bergsonismus, Praha 2006.
Lawlor L., Challenge of Bergsonism, London 2003.
Scharfstein B–A., Roots of Bergson's Philosophy, New York 1943.
Worms F., Time Thinking: Bergson's Double Philosophy of Mind, MLN, 120, 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK