Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
MikroRNA jako prognostický a prediktivní marker
Název práce v češtině: MikroRNA jako prognostický a prediktivní marker
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2016
Datum zadání: 21.09.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK