Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Security and Trust in the DEECo Component Model
Název práce v češtině: Bezpečnost a důvěra v komponentovém modelu DEECo
Název v anglickém jazyce: Security and Trust in the DEECo Component Model
Klíčová slova: bezpečnost, důvěra, DEECo, komponenta
Klíčová slova anglicky: security, trust, DEECo, component
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: RNDr. Ondřej Štumpf - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2015
Datum zadání: 13.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.11.2015
Datum a čas obhajoby: 11.01.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:13.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK