Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití příběhů v učebnicích zeměpisu
Název práce v češtině: Využití příběhů v učebnicích zeměpisu
Název v anglickém jazyce: The use of stories in Geography textbooks
Klíčová slova: příběh, učebnice, integrace, geografie, literární výchova
Klíčová slova anglicky: story, textbook, integration, Geography, literature
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Barbora Čistecká - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2018
Datum zadání: 20.12.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2019
Oponenti: RNDr. Tereza Cimová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je shrnout dosavadní pokusy o integrované pojetí výuky zeměpisu a literární výchovy a zhodnotit možnost využití tzv. narativní pedagogiky ve výuce zeměpisu. Dále je možné navrhnout a realizovat vyučovací jednotku (hodina nebo více hodin) využívající integrovanou výuku uvedených předmětů a provést její evaluaci (druhou část zadání je možné ponechat jako téma pro navazující diplomovou práci).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK