Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sociální zemědělství a české sociální farmy (případová studie)
Název práce v češtině: Sociální zemědělství a české sociální farmy (případová studie)
Název v anglickém jazyce: Social Farming and Czech Social Farms (A Case Study)
Klíčová slova: (sociální, multifunkční) zemědělství, (sociální, solidární) ekonomika, sociální podnikání (podnikatel), sociální práce a sociální integrace, ekologie, lokální udržitelnost, solidarita, dobrovolnictví, řemeslo, venkov, Green Care
Klíčová slova anglicky: (social, multifunctional) agriculture, (social, solidarity) economy, social entrepreneurship (entrepreneur), social work and social integration, ecology, local sustainability, solidarity, volunteering, craft, countryside, Green Care
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský obor Studia občanského sektoru (24-DSOS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.07.2015
Datum zadání: 02.07.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.07.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2020
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDO999)
Oponenti: prof. doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
  doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK