Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Security and Trust in the DEECo Component Model
Název práce v češtině: Bezpečnost a důvěra v komponentovém modelu DEECo
Název v anglickém jazyce: Security and Trust in the DEECo Component Model
Klíčová slova: bezpečnost, důvěra, DEECo, komponenta
Klíčová slova anglicky: security, trust, DEECo, component
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Ondřej Štumpf - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2015
Datum zadání: 15.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK