Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Algoritmizace geometrického zobrazování ploch
Název práce v češtině: Algoritmizace geometrického zobrazování ploch
Název v anglickém jazyce: Algorithms for geometric projections of surfaces
Klíčová slova: geometrická plocha, promítání, anaglyf, algoritmizace promítání
Klíčová slova anglicky: geometric surface, projection, anaglyph, algorithmization of projection
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Radka Matěková - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2015
Datum zadání: 13.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2015
Datum a čas obhajoby: 11.03.2015 15:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:13.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.03.2015
Zásady pro vypracování
Prostudujte vlastnosti vybraných geometrických ploch. Své studium zaměřte na techniky jejich zobrazování a to především formou anaglyfů. Nastudované poznatky využijte k návrhu a implementaci programového protypu, který bude automaticky řešit zobrazování ploch a tvorbu anaglyfických obrazů. Pro využití práce na střední škole přidejte rovněž zobrazení jednoduchých geometrických útvarů.
Seznam odborné literatury
[1] H. Pottman, A. Asperl, M. Hofer, A. Kilian, Architectural geometry, Bentley Institute Press, USA, 2007.

[2] A. Urban: Deskriptivní geometrie I, SNTL, 1967.

[3] J. Žára, B. Beneš, J. Sochor, P. Felkel, Moderní počítačová grafika. Computer Press, 2004.

[4] P. Shirley, S. Marschner, Fundamentals of Computer Graphics. A K Peters, 2009.

[5] L. Boček, V. Kubát, Diferenciální geometrie křivek a ploch. SPN, 1983.

[6] moderní 3D modelovací softwary, internetové zdroje, učebnice deskriptivní geometrie a stereometrie
Předběžná náplň práce
Implementace úloh deskriptivní geometrie je velice žádoucí kvůli oživení metod tohoto stále aktuálního a široce potřebného oboru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK