Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charles Michel de l’Epée
Název práce v češtině: Charles Michel de l’Epée
Název v anglickém jazyce: Charles Michel de l’Epée
Klíčová slova: Charles Michel de l’Epée, vzdělávání neslyšících, metodické znaky
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2014
Datum zadání: 11.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: Mgr. Radka Nováková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium vybraných děl od Charlese Michela de l´Epéeho.
2. Studium zejména zahraniční literatury o jeho době, životě a díle, jeho předchůdcích a následovnících.
3. Charlese Michel de l´Epée – jeho doba, život a dílo.
4. Vzdělávací metoda de l´Epéeho, metodické znaky a způsob výuky neslyšících.
5. Odkaz De l´Epéeho a jeho vliv na další vzdělávání neslyšících, jeho následovníci.
Seznam odborné literatury
BERTHIER, Ferdinand. L´abbé de L´Épée, sa vie, ses travaux, sa lutte et ses succés. Paris: Michel Lévy frères, 1852.
BÉZAGU-DELUY, Maryse. L'Abbé de l'Épée, instituteur gratuit des sourds et muets,1712-1789. Paris: Seghers, 1990.
ČERNÝ, Vojtěch. Historický vývoj vzdělání a výchovy hluchoněmých. České Budějovice: Svaz spolků učitelů hluchoněmých, 1934.
DESLOGES, Pierre. Observations d'un sourd et muèt, sur un cours élémentaire d'éducation des sourds et muèts, publié en 1779 par M. l'abbé Deschamps, chapelain de l'église d'Orléans. Paris: B.Morin, 1779.
HARLAN, Lane. When the Mind Hears: A History of the Deaf. New York: Random house, 1984.
HÖTZOLD, Mauric. Abbé de l'Epée a Samuel Heinicke, vynálezci známek mluvy ku všeobecnému vzdělávání hluchoněmých. Praha, 1881.
HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu: 1.díl. 2.vydání. Praha: FRPSP, 1999.
JABŮREK, Josef. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima, 1998.
L'ÉPÉE, Charles Michel. Institution des sourds et muets: par la voie des signes méthodiques. Paris: Nyon l'aîné, 1776.
L'ÉPÉE, Charles Michel. La véritable manière d'instruire les sourds et muets, confirmée par une longue expérience. Paris: Nyon l´aîné, 1784.
PRESNEAU, Jean-René. Signes et institution des sourds: XVIIIe-XIXe siècle. Seyssel: Champ Vallon, 1998.
SELLIGSBERGER, Bernard. Quelques mots sur les sourds-muets. Strasbourg: Schmidt et Grucker, 1842.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK