Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba a ověřování pracovních listů z chemie pro žáky nižších stupňů víceletých gymnázií.
Název práce v češtině: Tvorba a ověřování pracovních listů z chemie pro žáky nižších stupňů víceletých gymnázií.
Název v anglickém jazyce: Creation and validation of chemistry worksheets for lower grades students of grammar school
Klíčová slova: Základní školy, víceletá gymnázia, výuka chemie, pracovní listy, učební úlohy, motivace žáků, osvojování učiva.
Klíčová slova anglicky: Secondary schools, lower grammar schools, teaching of chemistry, worksheets, learning exercises, pupils motivation, acquisition of schoolwork.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Jan Tříska, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2013
Datum zadání: 27.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární rešerše k tématu.
Tvorba pracovních listů z chemie pro žáky nižších ročníků víceletých gymnázií.
Ověřování výukových materiálů na vybraných školách.
Hodnocení ověřování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literature review on the topic.
Creation of chemistry worsheets for lower grades students of grammar schools.
Validation educational materials at selected schools.
Evaluation of the validation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK