Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Etická dilemata v práci nefrologa na dialyzačním středisku
Název práce v češtině: Etická dilemata v práci nefrologa na dialyzačním středisku
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský obor Aplikovaná etika (24-DAE)
Vedoucí / školitel: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2013
Datum zadání: 30.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK