Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neonatologický screening a následná péče o dítě se sluchovým postižením a jeho rodinu - popis aktuální situace v ČR
Název práce v češtině: Neonatologický screening a následná péče o dítě se sluchovým postižením a jeho rodinu - popis aktuální situace v ČR
Název v anglickém jazyce: Newborn screening and further care of a child with hearing disability and its family – description of current situation in the Czech Republic
Klíčová slova: neonatologický screening sluchu, dítě se sluchovým postižením, audiometrie, otoakustické emise, raná péče, rodina
Klíčová slova anglicky: newborn hearing screening, child with hearing disability, audiometri, otoacoustic emission, early care, family
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.04.2013
Datum zadání: 20.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK