Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chemická termodynamika ve výuce chemie na vyšším gymnáziu
Název práce v češtině: Chemická termodynamika ve výuce chemie na vyšším gymnáziu
Název v anglickém jazyce: Chemical thermodynamics in chemisty education at grammar schools
Klíčová slova: Vyšší gymnázium, obecná chemie, chemická termodynamika, termochemie, učební text, učebnice, motivace žáků.
Klíčová slova anglicky: Grammar school, general chemistry, chemical thermodynamics, thermochemistry, instructional text, textbooks, pupils activation.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Jan Tříska, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2012
Datum zadání: 07.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK