Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neobvyklé spirituální prožitky v kontextu okultury
Název práce v češtině: Neobvyklé spirituální prožitky v kontextu okultury
Název v anglickém jazyce: Unusual Spiritual Experiences in the context of Occulture
Klíčová slova: spiritualita, new age, etnografie, psychedelika, habitus, neo-šamanismus, trans, změněné stavy vědomí, duchové, mysl, metodologický agnosticismus
Klíčová slova anglicky: spirituality, New Age, ethnography, psychedelics, habitus, neo-shamanism, trance, altered states of consciousness, spirits, mind, methodological atheism
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2012
Datum zadání: 21.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.12.2021
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDI999)
Oponenti: Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.
  doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK