Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednoruční a dvouruční varianty znaků v českém znakovém jazyce
Název práce v češtině: Jednoruční a dvouruční varianty znaků v českém znakovém jazyce
Název v anglickém jazyce: One-handed and two-handed variants of signs in the Czech sign language
Klíčová slova: český znakový jazyk, typy znaků, jednoruční znaky, dvouruční znaky, weak drop
Klíčová slova anglicky: Czech sign language, types of signs, one-handed signs, two-handed signs, weak drop
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Richterová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2012
Datum zadání: 07.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 08:00
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Radka Nováková
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat tzv. fenomén weak drop v současném českém znakovém jazyce. Na základě studia zahraniční odborné literatury budou shrnuty poznatky o weak dropu ve znakových jazycích – zejména ve znakovém jazyce americkém a holandském – a bude podán přehled faktorů, které byly identifikovány jako relevantní pro uskutečnění/neuskutečnění weak dropu, a to se zvláštním zřetelem ke strukturním vlastnostem dvouručních znaků (typ pohybu, kontakt vs. nekontakt ap.). Základ analýzy bude tvořit materiál získaný metodou přímé elicitace (minimálně od 20 rodilých mluvčích ČZJ), doplňkovým zdrojem bude Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk. Výsledky vlastního zkoumání budou porovnány s výsledky získanými v jiných znakových jazycích.
Seznam odborné literatury
LITERATURA:
Battison, R. Phonological deletion in American Sign Language. Sign Language Studies. 1974, vol. 5, pp. 5-19. ISSN: 0302-1475.
Brentari, D. A prosodic model of sign language phonology.Cambridge, MA : MIT Press, 1998.ISBN 0-262-02445-4.
Crasborn, O. The other hand in sign language phonology. In The Blackwell companion to phonology. Oostendorp, M., Ewen, J. C., Hume, E., Rice, K. (eds.) Malden, MA Oxford : Wiley-Blackwell, 2001, vol. 1, pp. 223-240. ISBN: 978-1-4051-8423-6.
Demey, E., Kooij, E. van der. Phonological patterns in a dependency model: Allophonic relations grounded in phonetic and iconic motivation. Lingua. 2008, vol. 118, no. 8, pp. 1109-1138. ISSN: 0024-3841.
Hulst, H. van der. On the other hand. Lingua. 1996, vol. 98, no. 1-3, pp. 121-143. ISSN: 0024-3841.
Kooij, E. van der. Weak drop in the sign language of the Netherlands. In Signed Languages: Discoveries from International Research. Dively, V., Metzger, M., Taub, S., Baer, M. A. (eds.) Washington, D.C : Gallaudet University Press, 2001, pp. 27-44. ISBN: 1-56368-106-4.
Padden, C., Perlmutter, D. M. American Sign Language and the architecture of phonological theory. Natural Language and Linguistic Theory. 1987, vol. 5, no. 3, pp. 335-375. ISSN: 0167-806X.
Sandler, W. Hand in hand: The role of nondominant hand in ASL. The Linguistic Review. 1993, vol. 10, no. 4, pp. 337-390. ISSN 0167-6318.
Taub, S. Language from the body: Iconicity and metaphor in American Sign Language. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ISBN: 0-521-77062-9.
Woodward, J., Santis, S. De. Two-to-one it happens: Dynamic phonology in two sign languages. Sign Language Studies. 1977, vol. 17, 329-346. ISSN: 0302-1475.

PRAMENY:
kol. autorů. Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk. [DVD]. Praha : FF UK, 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK