Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Na cestě k Évianu. Židovští uprchlíci z Německa a imigrační politika západních zemí v letech 1933-1938
Název práce v češtině: Na cestě k Évianu. Židovští uprchlíci z Německa a imigrační politika západních zemí v letech 1933-1938
Název v anglickém jazyce: The Road to Évian. Jewish refugees from Germany and the immigration policy of the West from 1933 to 1938
Klíčová slova: Konference v Évian, Židé, uprchlíci, imigrační politika, Západ
Klíčová slova anglicky: Évian Conference, the Jews, refugees, immigration policy, the West
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2012
Datum zadání: 13.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.12.2012
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Zásady pro vypracování
Nástup NSDAP k moci v Německu v roce 1933 poskytl prostor pro faktickou realizaci antisemitistické linie nacistického programu, jejímž cílem bylo vytvoření rasově čistého („judenfrei“) prostoru. Implementace rasově-diskriminační legislativy měla v praxi vedle nevyhnutelných vnitřních také své vnější dopady, daleko překračující hranice Německa. Stupňující se persekuce židovské menšiny a její vyloučení ze společnosti vyústily v uprchlickou vlnu, která postavila zúčastněné státy před naléhavé výzvy. Předkládaná bakalářská práce bude na příkladu Francie, Velké Británie a Spojených států amerických pojednávat o vývoji imigrační politiky západních demokratických režimů v období od tzv. „uchopení moci“ po konferenci v Évian v roce 1938. Hlavní pozornost bude zaměřena právě na krizový rok 1938 a milníky, jež postoje uvedených států spoluvytvářely: eskalace uprchlické krize po březnovém anšlusu Rakouska vyjevila nutnost řešit nastalou situaci koordinovaně a v mezinárodním rámci. Konference v Évian, svolaná z iniciativy F. D. Roosevelta v červenci téhož roku, byla praktickou odezvou této snahy a jejím záměrem bylo vytvořit prostor pro poskytnutí útočiště židovským azylantům. Průběh Évianské konference však závažným způsobem poukázal na možnosti a meze v přijímání uprchlíků západními státy v roce 1938 a jejich obecnou neochotu reflektovat zhoršující se situaci německých Židů v „předvečer holocaustu“. Pod tímto zorným úhlem budou kriticky analyzovány imigrační politiky vybraných států a zhodnoceny výsledky konference. Autor bude vycházet z vydaných pramenů a z odborné literatury především anglické provenience.
Seznam odborné literatury
Přehled základní literatury
-ADLER-RUDEL, S., The Evian Conference on the Refugee Question, In: Leo Baeck Institute Year Book, Leo Baeck Institute 1968.
-BARTROP, P. R. (ed.), False Havens: The British Empire and the Holocaust, University Press of America 1995.
-BREITMAN, R. - KRAUT, A. M., American refugee policy and European Jewry, 1933-1945, Indiana University Press 1987.
-BREITMAN, R. – MCDONALD STEWART, B. – HOCHBERG, S., Refugees and Rescue: Diaries and Papers of James G. McDonald 1935-1945, Indiana University Press 2009.
-BURLEIGH, M. – WIPPERMANN, W., Rasistický stát: Německo 1933-1945, Columbus, Praha 2009.
-CARON, V., Uneasy Asylum: France and the Jewish Refugee Crisis, 1933-1942, Stanford University Press 1999.
-CLAY, C. – LEAPMAN, M., Panská rasa: nacistické Německo a experiment Lebensborn, Praha 1996.
-DWORK, D. - VAN PELT, R. J., Flight from the Reich: refugee Jews, 1933-1946, W. W. Norton & Company 2009.
-FREDRICKSON, G., Rasismus, Praha 2003.
-HOLMES, C. (ed.), Migration in European history, Edward Elgar 1996.
-KIEFFER, F., Judenverfolgung in Deutschland – eine innere Angelegenheit? Internationale Reaktionen auf die Flüchtlingsproblematik 1933-1939, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2002.
-LILIENTHAL, A., Sionismus, Praha 1989.
-LONDON, L., Whitehall and the Jews 1933-1948: British Immigration Policy and the Holocaust, Cambridge 2003.
-LONGERICH, P., Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of the Jews, New York 2010.
-MARRUS, M. R., The Unwanted: European Refugees in the Twentieth Century, Temple University Press, Philadelphia 2002.
-MARTIN, B. – SCHULIN, E., Židovská menšina v dějinách, Olomouc 1997.
-MENDELSOHN, J. – DETWILER, D. S., Jewish Emigration from 1933 to the Evian Conference of 1938, Lawbook Exchange Ltd 2010.
-POSPÍCHALOVÁ, A., Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie, In: Proměny "Sladké Francie". Otázky francouzských dějin 30. a 40. let 20. století, CeFReS, 2004.
-PROCTOR, R., Rasová hygiena: lékařství v době nacismu, Praha 2009.
-SHERMAN, A., Island Refuge: Britain and Refugees from the Third Reich 1933-1939, P. Elek, London 1973.
-WEINGARTEN, R., Die Hilfeleistung der westlichen Welt bei der Endlösung der deutschen Judenfrage, Peter Lang 1981.
-WYMAN, D. S., Paper Walls: America and refugee crisis 1938-1941, The University of Massachusetts Press, 1968.
-ZOLBERG, A. R., A nation by design: immigration policy in the fashioning of America, Russel Sage Foundation 2008.
-ZUCKER, B., In Search of Refuge: Jews and US Consuls in Nazi Germany 1933-1941, Vallentine Mitchell, London 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK