Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie
Název práce v češtině: Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie
Název v anglickém jazyce: Gay pornography as an affirmation and as a parody. Gender aspects of gay pornography
Klíčová slova: Pornografie, gay, homosexualita, feminismus, aktivismus, AIDS
Klíčová slova anglicky: Pornography, gay, homosexuality, feminism, activism, AIDS
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genderových studií (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2012
Datum zadání: 20.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Zdeněk Sloboda
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypů a současně možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Zvláštní pozornost je věnována otázce, jakou roli v konstrukci a interpretaci těchto potenciálně subverzivních či afirmativních momentů hraje transgrese genderových stereotypů a norem a jimi implikovaných společenských hierarchií.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK