Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace lidí se sluchovým postižením prostřednictvím telekomunikačních pomůcek
Název práce v češtině: Komunikace lidí se sluchovým postižením prostřednictvím telekomunikačních pomůcek
Název v anglickém jazyce: Communication of the Deaf by telecommunication devices (TDD)
Klíčová slova: lidé se sluchovým postižením, komunikace, český jazyk, český znakový jazyk, telekomunikační nástroje/pomůcky
Klíčová slova anglicky: People with hearing diabilities (Deaf), communication, Czech language, Czech sign language, telecommunication device
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 09.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2011
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: PhDr. Klára Richterová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. V opoře o naše a zahraniční zdroje popsat telekomunikační nástroje, které byly lidem se sluchovým postižením k dispozici v minulosti (faxy, pagery, psací telefony…).
2. V opoře o naše a zahraniční zdroje popsat telekomunikační nástroje, které jsou lidem se sluchovým postižením k dispozici dnes (videotelefony, Skype, on-line tlumočení, on-line simultánní přepis mluveného jazyka…).
3. Pokusit se zmapovat, jaké telekomunikační nástroje v minulosti používaly a v současnosti používají různé socio-kulturní skupiny lidí se sluchovým postižením (žáci základních škol, studenti, senioři nad 65 let, lidé ohluchlí…) u nás, popř. v zahraničí. Výzkumné šetření proběhne prostřednictvím osobních rozhovorů, ankety, přímým pozorováním… Diplomant se mj. zaměří na motivaci uživatelů pro výběr toho kterého nástroje a na jejich jazykové preference (čeština vs. český znakový jazyk).
Seznam odborné literatury
Barešov, J., Hrubý, J. Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha : Septima, 1999. ISBN 80-7216-105-9.
Bowe, F. G. (2002). Deaf and hard of hearing Americans’ instant messaging and e-mail use: national survey. American Annals for the Deaf, roč. 147, 2002, s. 6-10.
Deaf Community: Telecommunications. [on-line]. Dostupné z: .
Hrubý, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. díl. Praha : FRPSP, 1998. ISBN 80-7216-075-3.
Jensema, C. J. Telecommunications for the deaf. American Annals for the Deaf, roč. 139, 1994, s. 22-27.
Poláček. I. Unie neslyšících Brno: Telekomunikační centrum neslyšících. [on-line]. Dostupné z: .
Sedláček, O. Newton Technologies: První zkušenosti s NEWTON Dictate Mobile pro sluchově postižené. [on-line]. Dostupné z: .
Strauss, K. P. A New Civil Right: Telecommunications Equality for Deaf and Hard of Hearing Americans. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2006.
Užachovová, A. Telefónica O2 Czech Republic: Hovor pro neslyšící. [on-line]. Dostupné z: .
Zelenka, J. ČVUT: eScribe - online přepisovací centrum I. [on-line]. Dostupné z: .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK