Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anaglyfy a jejich využití ve výuce stereometrie
Název práce v češtině: Anaglyfy a jejich využití ve výuce stereometrie
Název v anglickém jazyce: Anaglyphs and their application in teaching stereometry
Klíčová slova: anaglyf, lineární perspektiva, stereometrie
Klíčová slova anglicky: anaglyph, linear perpective, stereometry
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Radka Matěková - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2011
Datum zadání: 18.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.11.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: PhDr. Alena Šarounová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznamte se s dostupnou literaturou vztahující se k anaglyfům. Popiště princip vytváření anaglyfů a vhodně jej ilustrujte s využitím modelovacích nástrojů počítačového softwaru. Sestavte soubor řešených příkladů jako anaglyfů, zaměřte se na úlohy ze stereometrie. Příklady by měly být dostatečně názorné, aby byly využitelnou studijní a výukovou pomůckou v hodinách stereometrie na střední škole.
Seznam odborné literatury
[1] Pruner R.: Anaglyfy, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1958.

[2] H. Pottman, A. Asperl, M. Hofer, A. Kilian: Architectural geometry, Bentley Institute Press, USA, 2007.

[3] Pál I.: Deskriptívna geometria videná priestorove, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1960.

[4] Simon H., Mucke H.: Anaglyphen zur darstellenden geometrie, Verlag Berlin, 1964.

[5] A. Urban: Deskriptivní geometrie I, SNTL, 1982.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zvýšit názornost a podpořit prostorovou představivost studentů při výuce stereometrie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to increase clarity and support spatial imagination of students in studying geometry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK