Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Etické aspekty fenoménu interkulturality v příjezdovém cestovním ruchu České republiky zaměřeném na ruské turisty
Název práce v češtině: Etické aspekty fenoménu interkulturality v příjezdovém cestovním ruchu České republiky zaměřeném na ruské turisty
Název v anglickém jazyce: Ethical aspects of intercultural phenomenon of Czech Republic inbound tourism focused on Russian tourists
Klíčová slova: etický kodex, etika, cestovatel, hodnotové paradigma interkulturalismus, morálka, mrav, multikulturalismus, příjezdový cestovní ruch, rezident, ruská duše, ruská kultura, ruský turista
Klíčová slova anglicky: ethical codex, ethics, tourist, the value paradigm of tourism, morale, custom, multiculturalism, inbound tourism, resident, Russian soul, Russian tourist
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský obor Aplikovaná etika (24-DAE)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2011
Datum zadání: 23.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:25.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDE999)
Oponenti: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
  PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK