Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ženské aktivity v českém politickém katolicismu (1896–1939)
Název práce v češtině: Ženské aktivity v českém politickém katolicismu (1896–1939)
Název v anglickém jazyce: Women´s Agency in the Czech Political Catholicism (1896–1939)
Klíčová slova: dějiny žen, aktérství, český politický katolicismus, katolický feminismus, katolické aktivistky, české země (přelom 19. a 20. století)
Klíčová slova anglicky: women´s history, agency, Catholic activists, Czech political Catholicism, Catholic Feminism, Czech Land (turn of the 19th and 20th Century)
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2011
Datum zadání: 21.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2017
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDI999)
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
  prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK