Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Giant monopole resonances in deformed nuclei
Název práce v češtině: Gigantické monopólové rezonance v deformovaných jádrech
Název v anglickém jazyce: Giant monopole resonances in deformed nuclei
Klíčová slova: HFB, SRPA, Gigantická monopólová rezonancia
Klíčová slova anglicky: HFB, SRPA, Giant monopole resonances
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2010
Datum zadání: 09.12.2010
Datum a čas obhajoby: 01.10.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.10.2015
Oponenti: RNDr. Jiří Mareš, CSc.
  Mgr. František Knapp, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK