Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Rozhodování o meritu sporu v mezinárodním rozhodčím řízení
Název práce v jazyce práce (slovenština): Rozhodování o meritu sporu v mezinárodním rozhodčím řízení
Název práce v češtině: Rozhodování o meritu sporu v mezinárodním rozhodčím řízení
Název v anglickém jazyce: Deciding the subject-matter in international commercial
arbitration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2010
Datum zadání: 08.12.2010
Datum a čas obhajoby: 24.02.2011 13:00
Místo konání obhajoby: 316
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.02.2011
Oponenti: JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK