Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití NMR při strukturní analýze látek izolovaných z Corydalis cava (Fumariaceae) a Eschscholtzia californica (Papaveraceae)
Název práce v češtině: Využití NMR při strukturní analýze látek izolovaných z Corydalis cava (Fumariaceae) a Eschscholtzia californica (Papaveraceae)
Název v anglickém jazyce: NMR Analysis of the Substances Isolated from a Corydalis Cava Plant (Fumariaceae) and from an Eschscholtzia Californica Plant (Papaveraceae)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.09.2010
Datum zadání: 13.09.2010
Datum a čas obhajoby: 06.12.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.10.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.12.2010
Oponenti: PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK