Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopad pracovněprávní legislativy na trh práce v ČR - institucionální aspekty
Název práce v češtině: Dopad pracovněprávní legislativy na trh práce v ČR - institucionální aspekty
Název v anglickém jazyce: The impact of labour legislation upon the labour market in the CR
- institutional aspects
Klíčová slova: Trh práce, pracovněprávní legislativa.
Klíčová slova anglicky: Labour market, labour legislation.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2010
Datum zadání: 08.12.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.04.2013
Datum a čas obhajoby: 27.03.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.03.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:06.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.03.2013
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK