Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Senzomotorická stimulace - součást komplexní léčby nemocných chronickou obstrukční plicní nemocí
Název práce v češtině: Senzomotorická stimulace - součást komplexní léčby nemocných chronickou obstrukční plicní nemocí
Název v anglickém jazyce: Sensorimotor training - part of comprehensive treatment of chronic obstructive pulmonary disease
Klíčová slova: Senzomotorická stimulace, CHOPN, hodnoty funkcí plic, plicní rehabilitace
Klíčová slova anglicky: Sensorimotor training, COPD, values of lung function, pulmonary rehabilitation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2011
Datum zadání: 30.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.03.2012
Datum a čas obhajoby: 07.06.2012 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2012
Oponenti: Mgr. Lenka Babková
 
 
 
Seznam odborné literatury
ALIVERTI, A. KAYSER, B. MACKLEM, P. T. A human model of the patophysiology of chronic obstructive disease. Respirology. 2007,12, 4, s. 478-485. ISSN 1440-1843.
AMBROSINO, N. et al. Developing consepts in the pulmonary rehabilitation of COPD. Respiratory medicine. 2008, 102, s. 17-26. ISSN 0954-6111.
ANAESTHESIAUK. Flow volume curves. AnaesthesiaUK. [Online] 2012. [Citace: 18. 3 2012.] http://www.frca.co.uk/article.aspx?articleid=100023.
AUGUSTÍ, A. G. N. et al. Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal. 2003, 21, s. 347–360. ISSN 0903-1936.
BELLAMY, D. BOOKER, R. Chronic obstructive pulmonary disease in primary care: all you need to know to manage COPD in your practice. London : Class Publishing Ltd., 2004. ISBN 1872362958.
BERNHARD, D. Cigarette smoke toxicity: linking individual chemicals to human diseases. 1. ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2011, 388 s. ISBN 978-352-7326-815.
CARRIÈRE, B. MARKEL FELDT, C. The pelvic floor: linking individual chemicals to human diseases. 1. ed. New York: Georg Thieme Verlag, c2006, 476 s. ISBN 978-158-8903-259.
CELLI, B. R. et al. The Body-Mass Index, Airflow Obstruction, Dyspnea and Excercise Capacity Indech in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The new england journal of medicine. 2004, 350, s. 1005- 1012. ISSN 1533-4406.
CLANTON, T. L. LEVINE, S. Respiratory muscle fiber remodeling in chronic hyperinflation: dysunction or adaptation? Journal of applied physiology. 2009, 107, s. 324-335. ISSN 1522-1601.
COTE, C. G. CELLI, B. R. Pulmonary rehabilitation and the BODE index in COPD. European respiratory journal. 2005, 26, s. 630-636. ISSN 1399- 3003
CURRIE, G. P. ABC of COPD. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, BMJ Books, 2010, 79 s. ABC series (Malden, Mass.). ISBN 978-144-4333-886.
ČIHÁK, R. Anatomie 2. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002, 470 s. ISBN 80-247-0143-X.
ČUMPELÍK, J. et al. Vztah mezi dechovými pohyby a držením těla. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006, 13, 2, s. 62-70. ISSN 1211-2658.
DE TROYER, A. WILSON, T. A. Effect of acute inflation on the mechanics of the inspiratory muscles. Journal of applied physiology. 2009, 107, s. 315-323. ISSN 1522-1601.
DEAN, E. Effect of body position on pulmonary function. Physical Therapy. 1985, Sv. 65, 5, s. 613- 618. ISSN 1538-6724
DEPALO, V. A. et al. Respiratory muscles strenght training with nonrespiratory maneuvers. Journal of Applied Physiology. 2004, 96, s.731-734. ISSN 1522-1563.
DOS SANTOS YAMAGUTI, W. P. et al. Air trapping: the major factor limiting diaghragm mobility in chronic obstructive disease patients. Respirology. 2008, 13, s. 138-144. ISSN 1440-1843.
DOUCET, M. et al. Muscle atrophy and hypertrophysignaling in patients with chronic obstructive pulmonary disease. American journal of respiratory and critical care medicine. 2007, 176, s. 261-269. ISSN 1535-4970.
DVOŘÁK, R. HOLIBKA, V. Nové poznatky o strukturálních předpokaldech koordinace funkce bránice a břišní muskulatury. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006, 13, 2, s. 55-61. ISSN 1211-2658.
DYLEVSKÝ, I. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 180 s. ISBN 978-80-247-1648-0.
GOLD. Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of COPD. GOLDCOPD. [Online] 2011. [Citace: 5. 3 2012.] http://www.goldcopd.org/guidelines-global-strategy-for-diagnosis-management.html.
GOLDCOPD. GOLDCOPD. [Online] [Citace: 15. 2 2012.] http://www.goldcopd.org/.
GOSKER, H. R. et al. Muscle fiber type IIX atrophy is involved in the loss of fat-free mass in chronic obstructive pulmonary disease. American journal of clinical nutrition. 2002, 76, 1, s. 113-119. ISSN: 1938-3207.
GOSKER, H. R. et al. Skeletal muscle fibre-type shifting and metabolic profile in patients with chronic obstructive pulmonary disease. European respiratory journal. 2002, 19, 4, s. 617-625. ISSN: 0903-1936.
GULLO, A. BERLOT G. Perioperative and critical care medicine: educational issues 2004. Milano [u.a.]: Springer, 2004, 237 s. ISBN 88-470-0278-8.
HAMID, Q. SHANNON, J. MARTIN, J. Physiologic basis of respiratory disease. Hamilton: BC Decker, Inc., 2005, 793 s. ISBN 15-500-9236-7.
HANANIA, N. A. SARAFKHANEH, A. COPD: A Guide to Diagnosis and Clinical Management. New York : Humana press, 2010, 319 s. ISBN 978-1-58829-949-9.
HENDRIKSSON, J. The possible role of skeletal muscle in the adaptation to periods of energy deficiency. European Journal of Clinical Nutrition. 1990, 44, s. 55-64. ISSN: 0954-3007.
HODGES, P. W. GANDEVIA, S. C. Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task. Journal of Physiology. 2000, 522, 1, s. 165-175. ISSN 1469-7793.
HODGES, P. W. RICHARDSON, C. A. Inefficien muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain. A motor control evaluation of transversus abdominis. Spine. 1996, 21, s. 2640-2650. ISSN 1528-1159.
HODGES, P. W. RICHARDSON, C. A. Relationship between limb movement speed and associated contraction of the trunk muscles. Ergonomics. 1997, 40, 11, s. 1220-1230. ISSN 1366-5847.
JANDA, J. VÁVROVÁ, M. Senzomotorická stimulace, Základy proprioceptivního cvičení. Rehabilitácia. 1992, 25, 3, s. 14- 34. ISSN 0375- 0922.
JOHNSTON, CH. R. KRISHNASWAMY, N. KRISHNASWAMY, G. The Hoover's Sign of Pulmonary Disease: Molecular Basis and Clinical Relevance. Clinical and Molecular Allergy. 2008, 6, 8, s. 1-5 ISSN 1476-7961
KANDUS, J. SATINSKÁ, J. Stručný průvodce lékaře po plicních funkcích. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001, 138 s. ISBN 80-701-3325-2.
KANG, H. W. et al. Influence of diaphragmatic mobility on hypercapnia in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of korean medical science. 2011, 26, s. 1209-1213. ISSN 10118934.
KAŠÁK, V. Chronická obstrukční plicní nemoc: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, c2006, 187 s. ISBN 80-734-5082-8.
KOLÁŘ, P. et al. Analysis of Diaphragm Movement during Tidal breathing and during ats Activation while Breath Holding Using MRI Synchronized with Spirometry. Physiological Research. 2009, 58, s. 383-392. ISSN 0862-8408.
LAB TESTS ONLINE. Labtest: Alfa-1 Antitripsin. [Online] 16. 9 2008. [Citace: 9. 3 2012.] http://www.labtestsonline.cz/tests/Alpha_1Antitrypsin.html?tab=2.
LACASSE, Y. MALTAIS, F. GOLDSTEIN, R. S. Pulmonary rehabilitation: an integral part of long-term management of COPD. Swiss medical weekly. 2004, 134, s. 601-605. ISSN 1424-3997.
LAN, C.-C. et al. Pulmonary rehabilitation improves exercise capacity and quality of life in uderweight patients with chronic obstructive disease. Respirology. 2011, 16, s. 276-283. ISSN 1440-1843.
LEVINE, S. et al. Human diaphragm remodeling associated with chronic obstructive pulmonary disease. American journal of respiratory and critical care medicine. 2003, 168, s. 706-713. ISSN 1535-4970.
LEWIT, K. LEPŠÍKOVÁ, M. Chodidlo- významná část stabilizačního systému. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2008, 3, s. 99- 104. ISSN 1211-2658.
LIEBENSON, C. Rehabilitation of the spine: a practitioner's manual. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams, c2006, 972 s. ISBN 978-078-1729-970.
LØKKE, A. et al. Developing COPD: a 25 years follow up study of the general population. Thorax. 2006, 61, s. 935- 939. ISSN 1468-3296.
LYNES, D. The management of COPD in primary and secondary care: an introduction. Keswick [England]: M&K Update Ltd., 2007, 192 s. ISBN 978-1-905539-28-4.
MÁČEK, M. SMOLÍKOVÁ, L. Pohybová léčba u plicních chorob: respirační fyzioterapie. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, c1995, 147 s. ISBN 80-718-7010-2.
MALTAIS, F. Skeletal muscles in chronic airflow obstruction. American journal of respiratory and critical care medicine. 2003, 168, s. 916-917. ISSN 1535-4970.
MCKENZIE, D. K. BUTELR, J. E. GANDECVIA, S. C. Respiratory muscle function and activation in chronic obstructive pulmonary disease. Journal of applied physiology. 2009, 107, s. 621-629. ISSN 1522-1601.
MICHAEL, J. A. SIRCAR, S. Fundamentals of medical physiology. New York: Thieme, c2010, 633 s. ISBN 16-040-6274-6.
MILLER, M. R. et al. Standardisation of spirometry. European respiratory journal. 2005, 26, s. 319- 338. ISSN 1399-3003.
MUSIL, J. Chronická obstrukční plicní nemoc. Postgradualní medicína. [Online] 1. 2 2000. [Citace: 9. 3 2012.] http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/chronicka-obstrukcni-plicni-nemoc-124567
MUSIL, J. Léčba chronické obstrukční plicní nemoci. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, 190 s. ISBN 80-716-9385-5.
PAGE, C. P. BARNES, P. J. Pharmacology and Therapeutics of Asthma and Copd. Heidelberg : Springer-Verlag, 2004, 376 s. ISBN 3-540-00464-5.
PAGE, P. Senzorimotor training: A "global" approach for balance training. Journal of bodywork and movement therapies. 2006, 10, s. 77-84. ISSN 1360-8592.
PAUK, N. Chronická bronchitida, chronická obstrukční plicní nemoc a oxidační stres. Medicína po promoci. 2009, 1, s. 93-95. ISSN 1212-9445.
PAVLŮ, D. NOVOSADOVÁ, K. Příspěvek k objektivizaci účinku " Metodiky senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové" se zřetelem k tzv. evidence-based practise. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2001, 4, s. 178- 181. ISSN 12211- 2658.
PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 1: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 239 s. ISBN 80-720-4266-1.
PETER, B. et al. Asthma and COPD: basic mechanisms and clinical management. 2nd ed. Amsterdam: Academic, 2009. 878 s. ISBN 978-012-3740-014.
PFEIFFER, J. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 350 s. ISBN 978-802-4711-355.
PFORTE, A. COPD- chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen und Komplikationen. Berlin : Blackwell Wissenschafts Verlag, 2002. 247 s. ISBN 3-89412-447-4.
PLATZER, W. Color atlas of human anatomy. 6th rev. and enlarged ed. New York: Thieme, c2009. 468 s. ISBN 978-313-5333-069.
SAKKA, E. J. PALLIKARAKIS, N. PSIMARNAU, M. Mobispiro: A novel spirometer. Chalkidiki : Springer, 2010. ISBN 978-3-642-13038-0.
SATTA, A. et al. Fibre types in skeletal muscles of chronic obstructive pulmonary disease patients related to respiratory function and exercise tolerance. European respiratory journal. 1997, 10, 12, s. 2853- 2860. ISSN 0903- 1936.
SHARMA, A. COPD in primary care. Oxford: Radcliffe Pub, 2010. 144 s. ISBN 978-184-6193-163.
SHERWOOD, L. Human physiology: from cells to systems. Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning, c2012. 928 s. ISBN 11-115-7743-9.
SCHAUERTE, G. GEIGER, P. Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Koblenz : Govi-Verlag, 2006. 143 s. ISBN 3-7741-1059-X.
SILVERTHORN, D. U. Physiologie. München : Pearson Studium, 2009. ISBN 978-3-8273-7333-5.
SMOLÍKOVÁ, L. et al. Plicní rehabilitace a CHOPN. Postgraduální medicína. 2005, 7, 4, s. 376-385. ISSN 1212-4184.
SMOLÍKOVÁ, L. MÁČEK, M. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 194 s. ISBN 978-807-0135-273.
STOCKLEY, R. A. MANNINO, D. BARNES, P. J. Burden and Pathogenesis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Proceedings of the American Thoracic Society. 2009, 6, 6, s. 524-526. ISSN 1943-5665.
SZCZEGIELNIAK, J. et al. The effect of physiotherapy on interleukin-8 levels in patients with chronic obstructive disease. Pneumonologia i Alergologia Polska. 2011, 73, 3, s. 184-187. ISSN 0867-7077.
TROOSTERS, T. et al. Pulmonary Rehabilitation in Chronic Obstructive Obstructive Disease. American journal of respiratory and critical care medicine. 2005, 172, s. 19-38. ISSN 1535-4970.
UNAL, O. et al. Evaluation of diaphragmatic movement with MR fluoroscopy in chronic obstructive pulmonary disease. Clinical Imaging. 2000, 24, 6, s. 347- 350. ISSN 0899-7071.
VÁVRA, J.; MÁČEK, M. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha : Avicenum, 1988.
VÉLE, F. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.
VEVERKOVÁ, M. VÁVROVÁ M. Senzomotorické stimulace. In: KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, Kapitola 1.3.2., s. 272- 275 ISBN 978-807-2626-571.
VOELKEL, N. F. MACNEE, W. Chronic obstructive lung diseases: a practical approach. [2nd ed.]. Hamilton, Ont.: BC Decker, 2008. 512 s. ISBN 15-500-9390-8.
WANGER, J. Pulmonary function testing: a practical approach. 3rd ed. Sudbury, Mass.: Jones, c2012. 387 s. ISBN 07-637-8118-5.
WIJKSTRA, P. J. et al. Effect of home rehabilitation on physical performance in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). European respiratory journal. 1996, 9, s. 104-110. ISSN 1399- 3003.
WIJKSTRA, P. J. et al. Quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease improves after rehabilitation at home. European respiratory journal. 1994, 7, s. 269-273. ISSN 1399-3003.
WOUTERS, E. F. M. CREUTZBERG, E. C.; SCHOLS, A. M. W. J. Systemic Effects in COPD. Chest. 5 2002, 121, 5, s. 127-130. ISSN 1931-3543.
WOUTERS, E. F. M. Chronic obstructive pulmonary disease c 5: Systemic efects of COPD. Thorax. 2002, 57, s. 1067- 1070. ISSN 1468-3296.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá možností ovlivnění hodnot funkcí plic u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) po cvičení provedeném dle Metodiky senzomotorické stimulace. Obsahem práce je shrnutí teoretických poznatků o patofyziologickém projevu CHOPN včetně jejich důsledků nejen pro respirační systém, ale i systém pohybový. A dále pak informace o Metodice senzomotorické stimulace, která byla použita ke korekčnímu ovlivnění držení těla v našem výzkumu.
Metodika: Spirometrickým vyšetřením křivky flow-volume byly sledovány aktuální změny hodnot funkcí plic u 15 pacientů (průměrný věk: 60,733± 11,817) s CHOPN před a po zacvičení série cviků dle Metodiky senzomotorické stimulace.
Výsledky: Pomocí Senzomotorické stimulace dokážeme korigovat celkové držení těla, postavení hrudníku, navodit změnu jeho pohyblivosti a nastavit tak podmínky v organismu pro ekonomičtější aktivaci svalů. Toto umožní následnou změnu hodnot funkcí plic u pacientů s CHOPN, které byly v našem výzkumu pozorované. Ne všechny parametry vykazují statisticky signifikantní změnu.
Závěr: Cvičení dle senzomotorické stimulace má objektivní vliv na hodnoty plicních funkcí u nemocných s CHOPN.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK