Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klinické hodnocení posturálně-rovnovážných funkcí u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
Název práce v češtině: Klinické hodnocení posturálně-rovnovážných funkcí u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
Název v anglickém jazyce: Clinical evaluation of postural balance functions in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Klíčová slova: CHOPN, posturální rovnováha, pády, dysfunkce kosterního svalstva
Klíčová slova anglicky: COPD, postural balance, falls, skeletal muscle dysfunction
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2011
Datum zadání: 30.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.03.2012
Datum a čas obhajoby: 06.06.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2012
Oponenti: Mgr. Šárka Špaňhelová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) patří k nejčastějším chronickým onemocněním dýchacího ústrojí. U pacientů s CHOPN dochází k podstatnému snížení tělesné zdatnosti, k patokineziologickým změnám a dysfunkcím kosterního svalstva. V poslední době byly prezentovány údaje o zhoršení rovnovážných funkcí a zvýšení rizika pádů u této populace pacientů. Cílem práce je vyšetření posturálně-rovnovážných funkcí u skupiny pacientů a porovnat výsledky se skupinou kontrolní.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most common chronic respiratory diseases. Impairments in exercise capacity, kinesiology and skeletal muscle function are well established in these patients. Recently presented data also suggests impairments in postural balance and increased risk of falls in patients with COPD. The aim of this study is to examine postural balance functions in a group of patients and compare the results with a control group.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK