Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Golfový cestovní ruch v Česku
Název práce v češtině: Golfový cestovní ruch v Česku
Název v anglickém jazyce: Golf tourism in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2010
Datum zadání: 21.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Posouzení vývoje golfového cestovního ruchu v Česku. Analýza služeb poskytovaných na golfových hřištích. Případová studie: dopady nově vybudovaných hřišť na dotčené území (změna využití půdy, dopady na funkce území - zaměstnanost, turistická zatíženost, vnímání dopadů aktéry působícími v území.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK