Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam aberací MLL genu u nemocných s akutní myeloidní leukemií
Název práce v češtině: Význam aberací MLL genu u nemocných s akutní myeloidní leukemií
Název v anglickém jazyce: Significance of MLL gene aberrations in patients with acute myeloid leukemia
Klíčová slova: akutní myeloidní leukemie, MLL, translokace, amplifikace, komplexní přestavby karyotypu, FISH, TEL
Klíčová slova anglicky: acute myeloid leukemia, MLL, translocation, amplification, complex rearrangement of the karyotype, FISH, TEL
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:20.10.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.12.2010
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK