Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Adenylát cyklázový toxin bakterie Bordetella pertussis: mechanizmus úniku draselných iontů z makrofágů
Název práce v češtině: Adenylát cyklázový toxin bakterie Bordetella pertussis: mechanizmus úniku draselných iontů z makrofágů
Název v anglickém jazyce: Adenylate cyclase toxin of bacteria Bordetella pertussis: mechanism of potassium efflux from macrophages
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jiří Mašín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:26.10.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:26.10.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK