Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dusík a jeho transport v přírodních vodách
Název práce v češtině: Dusík a jeho transport v přírodních vodách
Název v anglickém jazyce: Nitrogen and its transport in natural waters
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2010
Datum zadání: 23.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: Mgr. Jiří Vaněk
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vlastnosti dusíku, formy jeho výskytu v přírodních vodách, zdroje znečištění, faktory ovlivňujícíc jeho transport a koncentraci ve vodách, časové kolísání jeho výskytu v závislosti na různých faktorech (srážky, průtoky), opatření na omezení jeho výskytu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK