Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Srovnání ústavního vývoje v České republice a Slovenské republice po rozpadu federace
Název práce v češtině: Srovnání ústavního vývoje v České republice a Slovenské
republice po rozpadu federace
Název v anglickém jazyce: A comparison of the constitutional development in the Czech
Republic and the Slovak Republic after the breakdown of the
federation
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.07.2004
Datum zadání: 08.07.2004
Datum a čas obhajoby: 30.10.2013 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK č. 128/1.p
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 30.10.2013
Oponenti: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK