Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany v českém právu
Název práce v češtině: Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany v českém právu
Název v anglickém jazyce: The relationship between trade mark protection and copyright protection under Czech law
Klíčová slova: ochranná známka, autorské dílo, licence
Klíčová slova anglicky: copyright, trademark, licence
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2010
Datum zadání: 07.12.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2012
Datum a čas obhajoby: 26.09.2012 09:00
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2012
Oponenti: JUDr. Zuzana Císařová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK