Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaimstvovanija iz oblasti kino i teatra v russkom i češskom jazykach
Název práce v jazyce práce (ruština): Zaimstvovanija iz oblasti kino i teatra v russkom i češskom jazykach
Název práce v češtině: Přejatá slova ve filmové a divadelní terminologii v ruštině a v češtině
Název v anglickém jazyce: Loan words in film and theatre vocabulary in Russian and Czech
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2010
Datum zadání: 07.10.2010
Datum a čas obhajoby: 13.04.2011 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.04.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  PhDr. Nikolaj Savický, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK