Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rituály, obřady a znamení
Název práce v češtině: Rituály, obřady a znamení
Název v anglickém jazyce: Rituals, ceremonies and signs
Klíčová slova: symbol, znak, symbolismus, interpretace, rodina, společnost, tradice, rituál, výchova, komunikace, interakce, socializace.
Klíčová slova anglicky: symbol, sign, Symbolism, interpretation, family, society, tradition, ritual, education, communication, interaction, socialization.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2010
Datum zadání: 07.12.2010
Datum a čas obhajoby: 18.05.2011 14:00
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2011
Oponenti: Mgr. Alena Krejčová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK