Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zbraň (nejen) jako umělecké dílo
Název práce v češtině: Zbraň (nejen) jako umělecké dílo
Název v anglickém jazyce: Weapon (not only) as a work of art
Klíčová slova: zbraň, nůž, dýka, meč, katana, pistole, puška, mechanický zámek, střelný prach, náboj, střela, historie, vývoj, umění, ornament, materiál, duše, násilí, agrese, rituál, lov
Klíčová slova anglicky: weapon, knife, bodkin, sword, samurai sword, handgun, gun or rifle, mechanical lock, gunpowder, projectile, bullet, history, development, art, ornament, material, mind, violence, aggression, ritual, hunting
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2010
Datum zadání: 07.12.2010
Datum a čas obhajoby: 23.05.2011 13:30
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2011
Oponenti: Mgr. Ondřej Sýkora
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je představit fenomén zbraní nejen jako předmětů, které jsou určené k různým druhům praktického využití (k sebeobraně, k zastrašení, k zabíjení, k lovu atd. ), ale především také jako výtvarných a uměleckých artefaktů s estetickou i funkční hodnotou. Student ve své práci představí stručný exkurz do historie vzniku a produkce zbraní, i z hlediska současnosti. Představí zbraně různých typů a účelů použití. Fenomén zbraně se pokusí postihnout především v kontextu výtvarných kvalit uměleckého artefaktu a zmíní taková umělecká díla, kde zbraň figuruje jako hlavní téma. Zaměří se také na oblast Japonska a samurajských mečů a na některé další vybrané oblasti. Svůj text koncipuje také z hlediska využití různých typů zbraní ve filmovém průmyslu v návaznosti na prezentaci zbraně jako prvku násilí v současné společnosti i filmové kultuře.
V teoretické části autor prezentuje odborné materiály, týkající se moderních i historických zbraní a v praktické části příloh představí vzorník jejich možného designu (funkce, ergonomie, výtvarné řešení) – průřezová prezentace. Zmíní ovšem i velmi podstatnou oblast psychologie zbraně a její vnímání i s možnostmi prevence násilí a šikany na základní škole. Obecně se bude jednat o problém dobra a zla ve společnosti s poukazem na osvětu a nebezpečnost neuváženého použití.
Přílohy práce prezentují obrazové materiály vztahující se k tématu a ukázky historických i futuristických návrhů různých typů zbraní.
Seznam odborné literatury
ARENDTOVÁ, H.; O násilí. Praha: 1995.
BARROW, J. D.; Vesmír plný umění. Brno: Jota, 2000.
BORDURU, P.; Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000.
FINK, E.; Hra jako symbol světa. Praha: 1993.
FLUSSER, V.; Příběh ďábla. Praha: GemaArt, 1997.
HUNTINGTON; Střet civilizací.
LORENZ, K.; Tak zvané zlo. Praha: 1992.
TONDL, L.; Věda, technika a společnost. Praha: 1994.
WRIGHT, R.; Morální zvíře. Proč jsme a co jsme (sociobiologie). Praha: Lidové noviny, 1995.
DOLINEK, V.; Encyklopedie Loveckých zbraní. Praha: Rebo 2002.
MOURET, J. H.; Svět krátkých palných zbraní. Praha: Rebo 1994.
DOLINEK, V.; Čeští puškaři. Praha: Naše vojsko 2005.
ELIADE, M.; Kováři a alchymisté. Praha: Argo 2000
ARIES, P.; Dějiny smrti I., II. Praha: Argo 2000
KOHÁK, E., Člověk, dobro a zlo. O smyslu života v zrcadle dějin. Praha 1993
Předběžná náplň práce
systematické studium odborných pramenů vztahujících se k tématu, řešení výtvarné a pedagogické části práce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
systematical study of special sources about theme, solution of artwork part and pedagogical part
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK