Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence sociálně patologických jevů na Základní škole
Název práce v češtině: Prevence sociálně patologických jevů na Základní škole
Název v anglickém jazyce: Prevention of socially pathological effects in Elementary school
Klíčová slova: Trestný čin, trestní odpovědnost, prevence, výchova, legislativa, základní škola, mládež, mladistvý, delikvence, osobnost, dědičnost, rodina, škola, kriminalita
Klíčová slova anglicky: Criminal offence, criminal liability, prevention, education, legislation, elementary school, youth, adolescent, deliquency, personality, inheritance, family, school, crime
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2010
Datum zadání: 06.12.2010
Datum a čas obhajoby: 20.05.2011 09:30
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2011
Oponenti: PhDr. Jiřina Novotná
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK