Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Riziko sociálního vyloučení žen - obětí partnerského násilí : explorativní sonda do problematiky z pohledu pomáhajících profesí
Název práce v češtině: Riziko sociálního vyloučení žen - obětí partnerského násilí : explorativní sonda do problematiky z pohledu pomáhajících profesí
Název v anglickém jazyce: Risk of social exclusion of women - victims of partnership violence. Explorative probing into these problems from the point of view
of helping professions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.08.2010
Datum zadání: 25.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.11.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.11.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Dalibor Holda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
��@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK