Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jablonecké sklářství v období druhé poloviny 19. století a počátku 20. století (s přihlédnutím k hospodářsko-sociálnímu a technologickému vývoji)
Název práce v češtině: Jablonecké sklářství v období druhé poloviny 19. století a počátku 20. století (s přihlédnutím k hospodářsko-sociálnímu a technologickému vývoji)
Název v anglickém jazyce: Glassmaking in Jablonec during the second half of the 19th century and early 20th century (with regard to the social-economic and technological development)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2007
Datum zadání: 12.02.2007
Datum a čas obhajoby: 13.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.02.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
  prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. pr.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK