Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika zastoupení žen v české komunální politice
Název práce v češtině: Specifika zastoupení žen v české komunální politice
Název v anglickém jazyce: The representation of women in the Czech local politics and its particularities
Klíčová slova: politická participace žen, komunální politika,
Klíčová slova anglicky: gender, komunální politika, politická participace žen, volební systém, stranický systém
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2010
Datum zadání: 06.12.2010
Datum a čas obhajoby: 15.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2011
Oponenti: PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK